رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

اصلاحیه اطلاعیه شماره 2 ثبت نام مقدماتی دانشجویان… ( 3 دی ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد, دکترا)
امتحان جامع آموزشی دکتری نوبت اسفند ماه ( 3 دی ) - (تحصیلات تکمیلی, دکترا)
اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال 1-99 ( 1 دی ) - (بخش ها, آموزش)
اطلاعیه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( 1 دی ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد, دکترا)
اساتید راهنمای دانشجویان دکتری 99 ( 23 آذر ) - (تحصیلات تکمیلی, دکترا)
آزمون شفاهی جامع آموزشی دکترا- نوبت آبان ( 23 آذر ) - (تحصیلات تکمیلی, دکترا)
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( 16 آذر ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد, دکترا)

سمینارها

دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی