هدف از اين آزمايشگاه مشاهده­ی مکانيزم هاي انتقال حرارت و مباني ترموديناميک و قسمتي از مباحث انتقال جرم و انجام محاسبات با استفاده از اطلاعات تجربي بدست آمده در آزمايشگاه مي­باشد.

این آزمایشگاه جهت انجام پروزه های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تجهیز گردیده است وشامل دستگاه های زیر است.

هدف از تاسیس این آزمایشگاه آموزش مبانی و اصول کنترل اتوماتیک در مهندسی شیمی می باشد.

هدف از آزمايشگاه عملیات واحد : آشنايي با عمليات و دستگاههايي که در واحدهاي توليدي مواد شيميايي و صنعتی از انها استفاده مي شود.