رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب جناب آقای دکتر محمدی به عنوان یکی از سرآمدان آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدی 

معاون محترم آموزشی دانشکده مهندسی شیمی

انتخاب شایسته حضرتعالی را به عنوان  یکی از سرآمدان آموزشی دانشگاه  تبریک گفته و توفیقات روزافزون  جنابعالی را از ایزد منّان خواستاریم.

دانشکده مهندسی شیمی

1

 

l1

 

تحت نظارت وف ایرانی