رفتن به محتوای اصلی
x

زیست دانشجویی و مهارتهای لازم برای آینده

 سمينار علمی (آنلاین)

دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشكده مهندسی مهندسی شیمی

 

موضوع:

زیست دانشجویی و مهارتهای لازم برای آینده

 

سخنران : دکتر عظیم کلانتری اصل

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

 

زمان   : چهار شنبه   1400/09/24      ساعت 13:30

 

لینک جلسه:

https://meet.iut.ac.ir/b/ham-q3f-dyf-iem

 

تحت نظارت وف ایرانی