رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
اعضا
محمد هادی جزينی

مهندسی شیمی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
031-33915616
زيست فناوری ريزجلبك ها و هالوفايل ها، كاروتنوئيدها
m.h.jazini@iut.ac.ir
رضا امینی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
031-33915530
grad.chem@of.iut.ac.ir
شریعت کاظمی
کارشناس آموزش و دانشجویان دکتری


کارمند, کارشناس آموزشی, کارشناس تحصیلات تکمیلی
031-33915611
amoozesh_che@of.iut.ac.ir
اعضا
فارغ التحصیلان دکتری
ميلاد آخوندي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
پاكسازي خاك‌ها و روغن‌هاي آلوده به بيفنيل‌هاي پليكلريناته (PCBs) با استفاده از سامانه باز/گليسرول
دکتر علي اكبر دادخواه
مهناز آقاجانلو
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه سينتيكي فرآيند تشكيل هيدرات گاز ترش سنتزي در حضور وعدم حضور بازدارنده سينتيكي
دکتر محمدرضا احساني, دکتر ترانه جعفری بهبهانی
فريناز ابراهيميان
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توليد هيدروژن و ديگر محصولات با ارزش افزوده بالا از بخش آلي پسماند جامد شهري با استفاده از كشت هاي تركيبي
دکتر كيخسرو كريمي
طاهره اسدي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي حذف CO2 از گاز طبيعي با استفاده از شبكه آلي- فلزي نانوجاذب‌هاي Cu-BTC
دکتر محمدرضا احساني
ناديا اسفندياري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي سنتز نانو ذرات داروهاي ضد سرطان و آنتي بيوتيك با روش ضد حلال فوق بحراني
دکتر سيدمحمد قريشي
سيد حميد اسماعيلي فرج
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي فرآيند حذف سولفيد هيدروژن از بيوگاز با فرآيند بيواسكرابينگ با استفاده از نانوسيال
دکتر محسن نصراصفهاني
جواد اسمعيلي شاهزاده علي اكبري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه آزمايشگاهي و مدل‌سازي حذف CO2 از گاز دودكش با استفاده از جاذب كربنات‌پتاسيم بر پايه آلومينا
دکتر محمدرضا احساني
زكيه اسمعيلي گنهراني
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
سنتزكاتاليست هاي جامد سولفونه بر پايه ي سيليس و كربن حاصل از كاه برنج جهت هيدروليز تركيب هاي بر پايه ي سلولز در يك پالايشگاه زيستي
دکتر حمید زیلویی, دکتر مهدی بازرگانی پور
رسول اسمعيلي نيسيان
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر
ساخت كامپوزيت خودترميم شونده اپوكسي/پارچه كربن-نانوالياف (پوسته-مغزي تهيه شده از الكتروريسي) و بررسي خواص آن
دکتر سعید نوری
سيده صبا اشرف منصوري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه آزمايشگاهي اثر نانو ذرات سيليكا بر ضريب نفوذ جرمي و فرآيند استخراج مايع-مايع
دکتر محسن نصراصفهاني
نسرين اعتصامي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي آزمايشگاهي اثر عوامل فرآيندي بر خواص مورفولوژيكي ذرات PVC تهيه شده به روش پليمريزاسيون تعليقي در دماي ثابت
دکتر روح اله باقري, دکتر محسن نصراصفهاني
سحر افضل
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي ازدياد برداشت نفت سنگين از مخازن نفتي كربناته با استفاده از نانوذرات اكسيد فلزي در فرايند تزريق بخار
دکتر محمدرضا احساني
پريا اكبري
فارغ التحصل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي آزمايشگاهي و عددي جذب گاز CO2 با استفاده از فروسيالات در ميكروكانال مجهز به ميدان مغناطيسي
دکتر مسعود حق شناس فرد, دکتر محسن نصر اصفهانی
علي اكبري چوبر
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه تجربي ارتباط مورفولوژي و ريزساختار MOF در زمينه پليمري ماتريميد جهت بهبود جداسازي هليم از متان
دکتر سيدمحمد قريشي , دکتر جواد كريمي ثابت
ايمان اكبري داهوئي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
تهيه‌ي ساختار متخلخل از موسيلاژ دانه‌ي ريحان و ترسيب نانوذرات داروي ضدسرطان پكليتاكسل در آن با استفاده از دي‌اكسيدكربن فوق‌بحراني
دکتر سيدمحمد قريشي
محمدسعيد امامي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي تجربي و آناليز CFD توليد نانوذرات دارويي در ميكروكانال با جت­هاي برخوردي
دکتر مسعود حق شناس فرد, دکتر رضا ضرغامی
حميد اميري دستنائي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بهبود فرايند توليد زيستي استن، بوتانول و اتانول از مواد ليگنوسلولزي
دکتر كيخسرو كريمي , دکتر حميد زيلوئي
یونس اميني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
شبيه سازي CFD و ساخت آكنه هاي ساختاريافته جهت استفاده در ستون تقطير تبريدي
دکتر محسن نصراصفهاني, دکتر جواد كريمي ثابت
كامران انصاري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
استخراج اورانيوم، هافنيوم ، زيركونيوم و كادميوم از پسماند صنعتي ( ضايعات جامد و پساب ) با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني
دکتر سيدمحمد قريشي
اميد بابائي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مدلسازي و بهينه سازي تلفيق فرايند تقطير و تراوش تبخيري براي جداسازي مخلوطهاي آزئوتروپي (فرايندهاي توليد ETBE و TAME)
دکتر محسن نصراصفهاني
الهه باغبان
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
حذف الكتروشيميايي هريك از يونهاي كادميم، نيكل و نقره از محلولهاي آبي رقيق با استفاده از الكترود بستر جهنده
دکتر ارجمند مهرباني زين آباد
مجيد بذرگربجستاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
ساخت غشاي تبادل كاتيوني جهت جداسازي انتخابي يون ليتيم با استفاده از فرآيند الكترودياليز
دکتر احمد محب
فاطمه بشي پور
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه تجربي سينتيك و فرآيند جذب واكنشي سولفيد هيدروژن توسط محلول سود در مقياس آزمايشگاهي و مدل سازي ستون جذب مورد استفاده
دکتر سعيد نوري خراساني, دکتر امير رحيمي
سيد سينا بني فاطمي
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
كاربرد تكنولوژي دي اكسيدكربن فوق بحراني در راستاي سنتز سبز داربست هاي گياهي ميكرو/نانو ساختار براي بارگذاري همزمان داروي ضدسرطان دوكسوروبيسين و نانوذرات مغناطيسي
دکتر سید محمد قریشی, دکتر فاطمه داور
نرگس بهرامي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
اصلاح سطح فيلم پلي يورتان به روش اعمال پلاسماي گازي كم فشار و رسوب دهي زيست مولكول هاي كلاژن و كيتوسان با فرايند خودارايي لايه به لايه
دکتر سعيد نوري خراساني, دکترحميد مهدوي
ساناز بهنام
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
تصفيه محلول‌هاي حاوي مس با استفاده از جاذب‌هاي توليد شده از قارچ موكور اينديكوس
دکتر ارجمند مهرباني زين آباد, دکتركيخسرو كريمي
محمدجواد بيژن منش
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
تزريق پيوسته آغازگر تند در طول فرآيند پليمريزاسيون تعليقي وينيل كلرايد و مدلسازي فرآيند
دکتر نسرين اعتصامي
حسين بيكي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي ضرايب انتقال جرم نانوسيال اكسيد تيتانيوم و اكسيد آلومينيوم به روش الكتروشيمي در لوله مدور
دکتر محسن نصراصفهاني
علي پورنقش بنداصفهاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
تاثير عوامل ساختاري و نانوذرات جاذب بر خواص فيزيكي و راندمان جداسازي گاز CO2 در غشاهاي پلي يورتان
دکتر مرتضي صادقي, دکتر روح اله باقري
معصومه تاجميري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي آزمايشگاهي و عددي اثر نانو ذرات فلزي بر بازدهي فرايند ريزش ثقلي به كمك بخار(SAGD)
دکتر محمد رضا احسانی
فرشاد ترابي اصفهاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه آزمايشگاهي و توسعه يك مدل سينتيكي براي واكنش هاي كراكينگ حرارتي ته مانده هاي سنگين پالايشگاهي
دکتر محمد رضا احسانی
حديثه تندرو صف سري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توليد بيوهيدروژن از مايع هيدروليز شده تركيبات سلولزي توسط نانوكاتاليست گرافن اكسيد سولفونه
دکتر حميد زيلوئي , دکتر كيومرث زرگوش
زهره توسلي ريزي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بازيابي پلاتين از كاتاليزورهاي فرسوده با استفاده از جاذب¬هاي ساخته شده از مواد طبيعي
دکتر کیقباد شمس
مريم ثابت زاده
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
بررسي ارتباط بين ريزساختار و خواص رئولوژيكي آلياژ پلي اتيلن سبك - پلي اتيلن سبك خطي - نشاسته
دکتر روح اله باقري, دکتر محمود معصومي
وحيد جوان بخت
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
جداسازي فلزسنگين سرب از محلولهاي آبي توسط بيونانوكامپوزيت زئوليت مغناطيسي
دکتر سيدمحمد قريشي
ربابه جهان آبادي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
بررسي اثر عوامل موثر ساختاري فيلم هيدروژل نانوكامپوزيت پلي(وينيل الكل)/كيتوسان/پلي هدرال اليگومريك سيلسسكويي اكسان بر كنترل رهايش جنتامايسين سولفات جهت كاربرد در پوشش زخم
دکتر روح اله باقري, دکتر نسرين شيخ
آرمين حاجي بابا
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
تاثير نانوذرات رس بر مورفولوژي و رئولوژي آميزه پلي(بوتيلن‌ترفتالات)/پلي‌پروپيلن
دکتر محمود معصومي, دکتر حسين نازكدست
مسعود حبيبي زارع
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
توسعه سامانه هيبريدي فوتوالكتروفنتون به همراه جوشش همدما مبتني بر انسداد نسبي جريان با استفاده از فوتوكاتاليست نانوكامپوزيتيTiO2/ZrO2/Fe3O4 سنتز شده با طراحي ساختار زرده@پوسته جهت حذف ناپروكسن از آب
دکتر ارجمند مهرباني
الهه السادات حجازي
فارغ التحصل دکتری
مهندسي پليمر - مهندسي پليمر
بررسي تاثير غلظت فاز پراكنده، رئولوژي فازها و سرعت خنكسازي فرآيند كشش گرم بر مورفولوژي كامپوزيت ميكروليفي بر پايه ي پلي پروپيلن/پلي (اتيلن ترفتالات)
دکتر محمود معصومی
محمد حجت
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي نانوسيالات غيرنيوتني درلوله مدور با اعمال شرايط مرزي متفاوت
دکترسيدغلامرضا اعتماد , دکتر روح اله باقري
پويا حسيني فر
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توسعه ي روشهاي يكپارچه ي مشخصه سازي، به منظور بهبود پيش بينى رفتار فازي سيالات مخزن توسط معادلات حالت آماري و مكعبي
دکتر حميدرضا شاه وردي
مريم حيدري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
سنتز غشاء پلي(وينيل الكل) اتصال عرضي شده با فوماريك اسيد و بررسي بهبود خواص و عملكرد غشاء در فرايند تراوش تبخيري با ساخت غشاءهاي شبكه مركب PVA/NaX
دکتر احمد محب, دکتر مهران غياثي
مهرداد خامفروش
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي خواص تراوايي شبكه تركهاي سه بعدي غيرايزوتروپيك و هتروژن مخازن زيرزميني
دکتر كيقباد شمس اسحاقي
محمودرضا خدنگي ماهرود
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجائي آزاد در نانوسيال غير نيوتني
دکتر سيدغلامرضا اعتماد
محمدرضا خسروي نيكو
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
شبيه سازي سه بعدي و همزمان هيدروديناميك، انتقال جرم و انتقال حرارت در آكنه هاي ساختاريافته
دکتر محمدرضا احساني
شهلا خليلي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
طراحي، ساخت و مشخصه‌يابي داربست نانوالياف الكتروريسي شده تركيب ژلاتين / سلولزاستات / الاستين براي كاربرد مهندسي بافت پوست
دکتر سعيد نوري خراساني
رضا درويشي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
بررسي پليمرشدن تعليقي غير همدماي وينيل كلرايد با هدف كاهش زمان واكنش
دکتر روح اله باقري, دکتر محسن نصراصفهاني
زهره رئيسي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي عملكرد غشاهاي زمينه مختلط از پلي وينيل الكل و نانولوله هاي اصلاح شده براي جداسازي آب از ايزوپروپانول به روش تراوش تبخيري
دکتر احمد محب, دکتر مرتضی صادقی
محمد ربيعي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
ساخت نانو ساختار هيبريدي از گرافن و به كارگيري آن براي جذب يون فلز سنگين نيكل
دکتر علي اكبر دادخواه, دکتر عليمراد رشيدي
فاطمه رجب زاده
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه و بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش هسته‌اي نانو سيالات آبي آلومينا بر سطوح ساده و ريز ساختار
دکتر مسعود حق شناس فرد, د کتر محسن نصر اصفهانی
ليلا رستمی
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
بررسي عددي و تجربي عملكرد پيل سوختي PEM با كانال هاي جريان مارپيچ و موازي
دکتر مسعود حق شناس فرد, دکتر مرتضی صادقی
فائزه رستميان
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
طراحي سامانه خنك¬كنندگي تراشه الكترونيكي ماهواره به كمك مواد تغييرفازدهنده ريزكپسوله¬شده
دکتر نسرین اعتصامی
سيدمحمدرضا رضوي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
ساخت و بررسي پوشش پليمري ضد رسوب زيستي با ايجاد سطوح نانوساختار
دکتر محمود معصومي, دکتر روح اله باقري
راهله روستازاده شيخ يوسفي
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
بهبود خواص فيلم زيست تخريب پذير نشاسته با افزودن محصول جانبي فرآيند توليد اتانول زيستي
دکتر طيبه بهزاد, دکتر کیخسرو کریمی
پگاه روستازاده شيخ يوسفي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي عملكرد پيل سوختي ميكروبي به منظور تصفيه آب توليدي از ميادين نفت
دکتر محسن نصراصفهاني
طاهره زمردي صوفياني
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي اثر پارامترهاي همگن سازي بر توزيع اندازه ذرات پلي(وينيل كلرايد) تعليقي ميكروني
دکتر محسن نصر اصفهانی
سعيد زينالي هريس
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در جريان آرام داخل يک لوله با دماي ثابت ديواره
دکتر سيدغلامرضا اعتماد , دکتر محسن نصراصفهاني
سمانه سامي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
ساخت، مشخصه يابي و ارزيابي تجربي عملكرد حرارتي مواد تغييرفازدهنده ميكروكپسوله حاوي نانوذرات
دکتر نسرين اعتصامي
مهدی ستاري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي تجربي ضريب انتقال جرمِ جريان لخته اي حين استخراج مايع-مايع در ميكروكانال ها
دکتر محسن نصراصفهاني
بهزاد ستاري بابوكاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
پيش‌فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي و تخمير توسط قارچ‌هاي زيگومايست
دکتر كيخسرو كريمي
سيدحميد سجادي جزي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
تهيه ذرات هسته-پوسته كربنات كلسيم/كوپليمر (بوتيل آكريلات-متيل متاكريلات) و اثر آنها بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي PVC
دکتر محسن نصراصفهاني, دکتر روح اله باقري
محمدابراهيم سلطاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي تطبيقي روانكاري روغن هاي زيستي و فسيلي موارد روغن هاي بذر كرامب ،بذركتان،بذر هو هوبه،روغن پايه فسيلي ونانو روانكارهاي حاصل از آنها
دکتر کیقباد شمس, دکتر صالح اکبر زاده
مهناز شاه زماني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
سنتز و مشخصه‌يابي ايروژل‌هاي هيبريدي سيليكا و نووالاك حاوي پلي‌بوتادين
دکتر روح اله باقري, دکتر محمود معصومي
مرضيه شفيعي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
پيش‌فرآوري‌‌ تركيبات ليگنوسلولزي جهت بهبود توليد اتانول و بيوگاز و آناليز فني-اقتصادي
دکتر حميد زيلوئي
راضيه شفيعي علويجه
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توسعه ي پالايشگاه زيستي با استفاده از ميكروارگانيسم هاي قارچ موكور اينديكوس و ريزجلبك كلرلا ولگاريس
دکتر كيخسرو كريمي
مسعود صابري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توسعه مدل براي پديده نرم شوندگي در غشاهاي پليمري و بررسي تجربي اين پديده در غشاهاي زمينه مركب PEI/TiO2 و تاثير عمليات گرمايي بر عملكرد غشاي PEI
دکتر علی اکبر دادخواه, دکتر سيد عبداللطيف هاشمي فرد
روح اله صادقي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي پايداري نانوسيالات
دکتر سيدغلامرضا اعتماد , دکتر مسعود حق شناس فرد
محمدحسن صادقي
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
توسعه فرآيند سولفاتي ايمن و سازگار با محيط زيست براي توليد اكسيد تيتانيوم با تركيب راكتورهاي همزن دار ساده و پرشده
دکتر محسن نصر اصفهانی
حميدرضا صادقي علي آبادي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي تأثير سورفكتانت‌هاي نانيل فنول اتوكسيليت و سديم دودسيل سولفات بر روي عملكرد افرون‌هاي كلوئيدي گازي در حضور نانو رس
دکتر محمد اميري
محسن طاهردناك
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بهبود راندمان توليد هيدروژن در پالايشگاه زيستي با بكارگيري نانوذرات فلزي
دکتر حميد زيلوئي , دکتر كيخسرو كريمي
رضا طفلان آب
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي اثر پارامترهاي ساختماني بر ضريب انتقال جرم در يك ستون ضربه اي پرشده
دکتر سيدمحمد قريشي , دکتر سيد جابر صفدري
مجيد عابدي لنجي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي كارايي كوپليمر آكريل آميد سولفونه شده با عامل شبكه ساز آلومينيم نيترات نه آبه به منظور كاهش آب از مخازن هيدروكربني
دکتر مسعود حق شناس فرد
الهام عامري يزدي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه اثر كاربرد فرآيند نفوذ بخار بر افزايش پيشرفت واكنش توليد ايزوپروپيل پروپيونات
دکتر احمد محب, دکتر شاپور رودپيما
هادي عدلو
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توسعه روش شبكه حفره در مدل سازي واكنش‌هاي گاز جامد غير كاتاليستي مطالعه موردي جذب دي‌اكسيد گوگرد توسط جاذب‌هاي اكسيد مس
دکتر محمدرضا احساني
ريحانه عصاچي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بهبود توليد بيواتانول توسط قارچ هاي زيگومايست با استفاده از عصاره بيومس توليدي
دکتر كيخسرو كريمي
مهرداد علي بوري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
ساخت كاتاليست هيدرودي‌سولفوريزاسيون بر پايه نانو‌ساختار سيليكاتي با حفره‌هاي متوسط در محيط سيال فوق بحراني
دکتر سيدمحمد قريشي
محمدسعيد عنايتي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر
ساخت، مشخصه يابي و تحليل مكانيكي داربست‌هاي زيست كامپوزيتي پلي(‌وينيل الكل)/ نانوهيدروكسي آپاتيت تقويت شده با نانوالياف سلولزي جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
دکتر طیبه بهزاد
افسانه فخار
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
ساخت، مشخصه يابي و تحليل مكانيكي داربست‌هاي زيست كامپوزيتي پلي(‌وينيل الكل)/ نانوهيدروكسي آپاتيت تقويت شده با نانوالياف سلولزي جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
دکتر مرتضی صادقی, دکتر محمد دیناری
علي فرضي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
ايجاد و توسعة روش‌هاي نوين براي تلفيق دادة شيءگرا
دکتر ارجمند مهرباني زين آباد
سارا فرمان بردار
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توليد استن، بوتانول و اتانول از جزء آلي ضايعات جامد شهري
دکتر كيخسرو كريمي
محمدرضا قاسمي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بهينه سازي فرآيند توليد تتراكلريد زيركونيوم بااستفاده از راكتور بستر سيال
دکتر سيدمحمد قريشي , دکتر محمد قنادي مراغه
طيبه قره داغي
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
طراحي، سنتز و مشخصه‌يابي مايع يوني وظيفه‌ويژه به‌منظور جداسازي ايزوتوپ كلسيم-48
دکتر سید محمد قریشی, دکتر جواد كريمي ثابت
محمد قمي اويلي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
ساخت و راه اندازي يك ستون تقطير تبريدي براي مطالعات تجربي جداسازي تبريدي هوا
دکتر سيدمحمد قریشی
ابوالقاسم كاظمي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توسعه پيكربندي‌هاي نوين از سيستم‌هاي تقطير نزديك‌جوش بر مبناي تراكم بخار و تبخير ناگهاني محصول پايين
دکتر ارجمند مهرباني زين آباد , دکتر مسعود بهشتي
ميلاد كديوريان
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي كارايي و مدلسازي پيل سوختي ميكروبي جريان پيوسته با طراحي ماژولار در تصفيه پساب نفتي
دکتر علی اکبر دادخواه
فرهاد كريمي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه آزمايشگاهي هيدروديناميك نانوذرات در يك بستر سيال مجهز به ميدان مغناطيسي
دکتر مسعود حق شناس فرد, دکتر رحمت ستوده قره باغ
كيخسرو كريمي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توليد اتانول از ترکيبات ليگنوسلولزي
دکتر محمدجعفر طاهرزاده اصفهاني
محمدصادق كوچكي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
كارايي سامانه ي خودترميم شونده‌ي ميكروكپسولي دوجزئي بر پايه پلي اوره در پوشش اپوكسي و بررسي ارتباط سينتيكي واكنش‌هاي ترميم با سرعت تشكيل ترك‌ها
دکتر سعيد نوري خراساني
معصومه كوهي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي كو پيروليز كاتاليستي زيست‌توده‌ي نيشكر و دورريز پارافين سنگين
دکتر کیقباد شمس
امير گشادرو
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
پيش‌فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي با استفاده از حلال هاي سلولزي براي افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
دکتر كيخسرو كريمي
سميرا محمدخاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته با روش تزريق آب كم نمك
دکتر محسن نصراصفهاني, دکتر حمید رضا شاهوردی
محمد محمدعلي پور
فارغ التحصل دکتری
مهندسي پليمر - فرآورش
ساخت، مشخصه¬يابي و تحليل مكانيكي داربست¬هاي نانو بيوكامپوزيتي الكتروريسي شده¬¬ متشكل از پلي( هيدروكسي¬بوتيرات)/ليگنين/نانوالياف سلولز جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
دکتر طيبه بهزاد, دکتر سعید کرباسی
مرضيه محمدي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
پيش‌فرآوري مواد ليگنوسلولزي با استفاده از مايع يوني N-H-N- متيل مورفولينيوم كلريد به منظور بهبود توليد بيواتانول و كوماريك اسيد
دکتر كيخسرو كريمي, دکتر مرضيه شفيعي
حسين محمدي فرد
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
حذف آلودگي فلزات سنگين از محيط آبي با استفاده از نانوذرات كلسيم كربنات توليد شده در محيط افرون‌هاي كلوئيدي گازي
دکتر محمد امیری
پيمان محمودي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز از جزء آلي ضايعات جامد شهري
دکتر كيخسرو كريمي
مرتضي مرادي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
ساخت غشاهاي نانوكامپوزيتي آلي (پلي¬بنزيميدازول)- معدني و توسعه مدل¬هاي تطابقي جهت پيش¬بيني رسانايي پروتون آنها براي استفاده در پيل سوختي غشاي تبادل پروتوني دماي بالا (HT-PEMFC)
دکتر احمد محب, دکتر مهران جوانبخت
مريم مشكلاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه ساختاري افرونهاي كلوئيدي گازي به روش هدايت الكتريكي
دکتر محمد اميري
سعيد مقامي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مدلسازي اثر دما و فشار عملياتي بر ويژگي هاي جداسازي غشاهاي پليمري و زمينه مركب و شناسايي ماهيت فاز مياني تشكيل شده در آن ها
دکتر مرتضی صادقی , دکتر ارجمند مهربانی
مريم ملاوردي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توليد اتانول از كاه برنج و علوفه ذرت به روش هيدروليز و تخمير همزمان با درصد جامد بالا
دکتر كيخسرو كريمي
فروغ مميز
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز به روش خشك با استفاده از فرآوري با مخلوط اسيدهاي آلي
دکتر كيخسرو كريمي
محسن مهدي پورقاضي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
سنتز و تعيين ويژگي هاي نانو غشاهاي زئوليتي MFIتوسط جانشيني هم ريختي با عنصر بور با كمك گرمايش دو مرحله‌اي مايكروويو و بررسي خواص جداسازي ايزومرهاي زايلين در فرايند تراوش تبخيري
دکتر احمد محب
صفورا ميرمحمدصادقي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
پيـش فـرآوري شيميايي مواد ليگنـوسلولزي به منظور بهبود توليد بيـوگاز به روش تخمير فاز جـامد
دکتر كيخسرو كريمي
علي نجاتي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
كنترل pH طراحي و ارزيابي تئوري و عملي كنترل كننده هاي خطي ساز
دکتر ارجمند مهرباني زين آباد
محمدجواد نصرت پور
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توليد سوخت زيستي از باگاس نيشكر پيش فراوري شده با نمكهاي قليايي و توليد بيوهيدروژن در راكتور غشايي زيستي بيهوازي از نمونه پيش فراوري شده
دکتر مرتضي صادقي, دکتركيخسرو كريمي
محمد نصيري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريانهاي آرام و آشفته توسط نانوسيالات با سيالات پايه نيوتني و غير نيوتني در كانال غير مدور
دکتر روح اله باقري, دکتر سيدغلامرضا اعتماد
مهدي نقش
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
سنتز و شناسايي زئوليت كانكرينايت و ژئوپليمر بر پايه كائولن و كاربرد آنها در تصفيه آب
دکتر کیقباد شمس
زهرا سادات نقوي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرايند بازيابي پلاتين از كاتاليست‌هاي مستعمل به روش استخراج جامد-مايع سيانوري در دما و فشار بالا
دکتر سيدمحمد قريشي , دکتر امير رحيمي
علي وحيدي فر
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
ساخت فوم هاي سلول بسته لاستيكي بر پايه نانوكامپوزيت لاستيك طبيعي/لاستيك طبيعي اپوكسيده شده / نانوذرات خاك رس : بررسي فرمولاسيون بر خواص فيزيكي، مكانيكي، رفتار جذب و انعكاس صدا
دکتر سعید نوری, دکتر حسينعلي خنكدار سنگدهي
محمدحسن وكيلي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
پيشگويي توزيع اندازه ذرات در پليمريزاسيون سوسپانسيوني وينيل كلرايد
دکتر محسن نصراصفهاني
سيدسجاد هاشمي
فارغ التحصل دکتری
مهندسی شیمی
توسعه پالايشگاه زيستي پساب كارخانه هاي تخمير ملاس و آب پنير با استفاده از قارچهاي رشته اي
دکتر محمدجعفر طاهرزاده اصفهاني, دکتر کیخسرو کریمی
بهار هوشداران
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
بررسي تجربي و مدل سازي پيروليز زيست توده با استفاده از بسترهاي سيال فواره اي براي توليد سوختهاي زيستي
دکتر مسعود حق شناس فرد
سمر يوسف
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
تهيه، شناسايي و بررسي اثر كاتاليتيكي هيدروكسيدهاي دو لايه¬اي (LDHs) در حضور مس و واناديم در اكسايش فنول به عنوان يك واكنش مهم صنايع پتروشيمي
دکتر احمد محب, دکتر محمد دیناری
عاليه يوسفي عبدالملكي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي
توليد و مشخصه يابي نانوالياف كامپوزيتي كيتوسان/PVA/Fe3O4 به روش الكتروريسي بمنظور حذف آلاينده هاي فنل و تتراسايكلين از محلول هاي آبي
دکتر حمید زيلوئي, دکتر سعید نوری
فارغ التحصیلان دکتری
اطلاعیه ها
اطلاعیه کارگاه تخصصی ( 8 اردیبهشت 1403 )
اطلاعیه ها
فرم ها و آیین نامه های کارشناسی ارشد
فرم ها و آیین نامه های کارشناسی ارشد
فرم ها و آیین نامه های دکتری
فرم ها و آیین نامه های دکتری

تحت نظارت وف ایرانی