رفتن به محتوای اصلی
x

مهندسی نفت

معرفی گروه مهندسی نفت

فعالیت گروه مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1396 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی نفت و کارشناسی ارشد مهندسی نفت با گرایش مخازن هیدروکربوری آغاز گردید. در حال حاضر این گروه آموزشی دارای 120 دانشجو در مقطع کارشناسی و 25 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد است.

گروه مهندسی نفت در حال حاضر دارای دو آزمایشگاه پژوهشی و آموزشی بوده و در طرح توسعه دانشکده مهندسی شیمی و نفت آزمایشگاههای جدید در دست احداث قرار دارد.

ارتباط خوبی بین اساتید این گروه آموزشی و صنعت برقرار است و در همین راستا، قرارداد مطالعه میدان نفتی مارون به منظور افزایش ضریب برداشت نفت از این منبع مهم نفتی با محوریت گروه مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی به دانشگاه صنعتی اصفهان سپرده شده است.

علیرضا خزعلی

مهندسی نفت
هیات علمی, استادیار
  • 031-33915625
arkhazali@iut.ac.ir
حميد رضا شاهوردی

مهندسی نفت
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915603
hr_shahverdi@iut.ac.ir
محسن محمدی
مهندسی شیمی
مهندسی نفت
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915638
mohsen_mohammadi@iut.ac.ir
روح اله هاشمی

مهندسی نفت
سرپرست فرهنگی دانشجویی, مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
  • 031-33915643
rhashemi@iut.ac.ir

برنامه درسی گروه مهندسی نفت

تحت نظارت وف ایرانی