رفتن به محتوای اصلی
x

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران در تهران برگزار می گردد.

مهلت ارسال مقالات:تیـــرماه ۱۴۰۱

وب سایت:bc.bcnf.ir

تاریخ برگزاری:٢٩ تیرماه ۱۴۰۱

3

 

تحت نظارت وف ایرانی