رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب سرکار خانم زهرا زارع زاده (دانشجوی دکتری) به عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر

سرکار خانم مهندس زهرا زارع زاده  کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر را به سرکارعالی و جامعه علمی دانشکده تبریک عرض می نماییم.موفقیتهای روز افزون شما را از ایزد منان خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی