رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب دکتر اعتصامی به عنوان استاد راهنمای نمونه تحصیلی

سرکار خانم دکتر اعتصامی

انتخاب شایسته سرکارعالی  به عنوان استاد راهنمای  نمونه تحصیلی را تبریک گفته و از ایزد منّان توفیقات بیشتر سرکارعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی