رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب سرکار خانم دکتر افسانه فخار به عنوان یکی از سرآمدان آموزشی دانشگاه

سرکار خانم دکتر افسانه فخار

معاون محترم پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی

انتخاب شایسته سرکار عالی  را به عنوان  یکی از سرآمدان آموزشی دانشگاه  تبریک گفته و توفیقات روزافزون  جنابعالی را از ایزد منّان خواستاریم.

دانشکده مهندسی شیمی


 

تحت نظارت وف ایرانی