رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب دکتر شاهوردی به عنوان استاد راهنمای نمونه تحصیلات تکمیلی 

جناب آقای دکتر شاهوردی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان استاد راهنمای نمونه تحصیلات تکمیلی را تبریک گفته و از ایزد منّان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی