رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب جناب آقای دکتر محسن محمدی به عنوان مجری برتر در حوزه ارتباط با صنعت

جناب آقای دکترمحمدی کسب عنوان مجری برتر در حوزه ارتباط با صنعت  را به جنابعالی و جامعه علمی دانشکده تبریک عرض می نماییم.موفقیتهای روز افزون شما را از ایزد منان خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی