رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
اعضا
افسانه فخار
سرپرست ارتباط با صنعت

مهندسی پلیمر
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
031-33915615
غشاهای پلیمری، پلیمریزاسیون، اصلاح پلیمر
a.fakhar@iut.ac.ir
اعضا
اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها
فرصت های شغلی
فرصت های شغلی
فراخوان پروژه ها
کار آموزی
کار آموزی
فرم ها و آیین نامه ها
پارسا تقاضا محور
پارسا تقاضا محور

تحت نظارت وف ایرانی