رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
اعضا
افسانه فخار
سرپرست ارتباط با صنعت

مهندسی پلیمر
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
031-33915615
غشاهای پلیمری، پلیمریزاسیون، اصلاح پلیمر
a.fakhar@iut.ac.ir
بهاره صادقی
کارشناس پژوهشی و دانشجویان دکتری


کارمند
031-33915634
phd.chem@of.iut.ac.ir
اخبار و اطلاعیه ها
فرصت های شغلی
فراخوان پروژه ها
کار آموزی
فرم ها و آیین نامه ها
پارسا تقاضا محور

تحت نظارت وف بومی