رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

مهمترین فعالیت معاونت آموزشی، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پذیرفته شده، از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی است.

به طور خلاصه این اقدامات را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.

انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.

هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.

بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.

تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.

رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.

بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.

انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.

حمید زیلویی

مهندسی شیمی
معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915632
hzilouei@iut.ac.ir
شریعت کاظمی


کارمند, کارشناس آموزشی
  • 031-33915611
amoozesh_che@of.iut.ac.ir
  • اطلاعیه مهم( 30 شهریور 1399 )
  • برنامه درسی گروه مهندسی نفت

    برنامه درسی گروه مهندسی پلیمر

    فرم های آموزشی دانشجویان کارشناسی

    تحت نظارت وف ایرانی