رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

اهم فعاليت‌های تحصيلات تكميلی دانشكده عبارتند از:

• برگزاری جلسات شورای تخصصی تحصيلات تكميلی دانشكده و طرح و تصويب پيشنهاد پايان نامه‌های كارشناسی ارشد و رساله‌های دكتری.
• پيگيری و ارجاع مصوبات كميته برنامه‌ريزی و شورای تحصيلات تكميلی دانشگاه.
• بازنگری آيين نامه‌ها و بررسی مشكلات مربوطه به منظور ارايه نظريات دانشكده به شورای تحصيلات تكميلی دانشگاه.
• بررسی درخواست‌های مربوط به تغيير يا اصلاح عنوان پايان نامه‌ها يا رساله‌های دكتری و طرح و تصويب در شورای تخصصی تحصيلات تكميلی دانشكده.
• ورود اطلاعات پروپوزال‌ها، نمرات، صورت جلسه دانش آموختگی و ... در سیستم گلستان.
• هماهنگی برای ثبت نام دانشجويان جديد و انتخاب واحد و ترميم واحد دانشجويان تحصيلات تكميلی.
• هماهنگی برای ارايه دروس تحصيلات تكميلی و همكاری با اداره آموزش دانشكده برای برنامه ريزی.
• هماهنگی و پيگيری‌های لازم برای برگزاری آزمون‌های جامع آموزشی و پژوهشی دوره دكتری.
• هماهنگی برای برگزاریجلسات دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری.
• برگزاری مصاحبه‌های مربوط به مرحله دوم آزمون دكتری تخصصی و جمع‌بندی نهايی امتياز افراد واجد شرايط ورود به دوره.
• بررسی و پيگيری گشايش دروس جديد در دوره‌های تحصيلات تكميلی و بررسی و پيگيری رشته‌های جديد در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری.
• بررسی مدارك و تعيين امتياز اساتيد متقاضی ظرفيت تشويقی.
• بررسی مدارك و تعيين امتياز اساتيد راهنمای نمونه و دانشجويان نمونه تحصيلات تكميلی دانشكده.

راه های ارتباطی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی:

دانشجویان کارشناسی ارشد:

grad.chem@of.iut.ac.ir 

تلفن تماس: 33915630-031

دانشجویان دکتری:

phd.chem@of.iut.ac.ir

تلفن تماس: 33915634-031

نسرین اعتصامی
مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده
مهندسی شیمی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915606
netesami@iut.ac.ir
اعظم كبيريان


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
  • 031-33915634
phd.chem@of.iut.ac.ir
فاطمه هادیان قهدریجانی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
  • 031-33915630
grad.chem@of.iut.ac.ir

فرم های دکتری

پیوست اندازه
فرم تعیین اولویت استاد راهنمای دانشجویان دکتری 17.56 کیلوبایت
فهرست اساتید دارای ظرفيت پذیرش دانشجوی دكترا ي ورودي 99 80.33 کیلوبایت
فرم تعیین استاد راهنما 67.59 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری.doc 187.5 کیلوبایت
فرم ضمیمه پروپزال 43.05 کیلوبایت
شیوه نامه تدوین پاین نامه یا رساله 577.86 کیلوبایت
فرم ضمیمه پایان نامه 48.28 کیلوبایت
راهنمای ورود اطلاعات در سایت Irandoc 61.7 کیلوبایت
راهنمای مراحل دانش آموختگی 156.46 کیلوبایت
ضوابط برگزاری دفاع پایان نامه 618.39 کیلوبایت
مجوز صحافی پایان نامه 64.93 کیلوبایت
فرم تحویل پایان نامه یا رساله به کتابخانه مرکزی 41.42 کیلوبایت
هزینه صحافی پایان نامه 141.07 کیلوبایت
فرم مربوط به درخواست برگزاری امتحان جامع(مخصوص دانشجویان دوره دکتری) 17.65 کیلوبایت
فرم تعدنامه استفاده از سامانه وب سایت شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 65.51 کیلوبایت
فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی 10.47 کیلوبایت
فرم جامع آموزشی پلیمر 15.84 کیلوبایت
تعدنامه استفاده از آزمایشگاه ها و سایت CFD دانشکده مهندسی شیمی 61.65 کیلوبایت
فرم تعیین زمان جلسه دفاع از رساله دکتری 182.59 کیلوبایت
فرم تعیین زمان آزمون جامع دکتری 192.26 کیلوبایت
فرم حذف پزشکی 127.96 کیلوبایت

آیین نامه های دکتری

پیوست اندازه
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان برای دانشجویان 1397 به بعد 3.05 مگابایت
آیین نامه دوره دکترا آموزشی-پژوهشی و پژوهشی برای ورودی های 90 به بعد 106.91 کیلوبایت
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره تحصیلی دکتری ورودی های 95 به بعد 2.86 مگابایت
گزینش پایان نامه و رساله برتر 73.55 کیلوبایت
فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور(تا سال 94) 9.22 مگابایت
فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور(تا سال 95) 694.55 کیلوبایت
برنامه زمانی دوره دکتری 36.27 کیلوبایت
فرصت مطالعاتی دانشجویان ورودی 96 به بعد _ فرایند بررسی درخواست هاي فرصت مطالعاتی به خارج از کشور دانشجویان دکترا در سال 1399 70.7 کیلوبایت
فرصت مطالعاتی دانشجویان ورودی 96 به بعد _ فرايند ارائه درخواست، بررسي و اقدام جهت فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتر 262.45 کیلوبایت
فرصت مطالعاتی دانشجویان ورودی 96 به بعد _ کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور 72.48 کیلوبایت
راهنمای ثبت پیشنهادیه پایا ن نامه، رساله در سامانه ایرانداک 134.96 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی