رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

اهم فعاليت‌های تحصيلات تكميلی دانشكده عبارتند از:

• برگزاری جلسات شورای تخصصی تحصيلات تكميلی دانشكده و طرح و تصويب پيشنهاد پايان نامه‌های كارشناسی ارشد و رساله‌های دكتری.
• پيگيری و ارجاع مصوبات كميته برنامه‌ريزی و شورای تحصيلات تكميلی دانشگاه.
• بازنگری آيين نامه‌ها و بررسی مشكلات مربوطه به منظور ارايه نظريات دانشكده به شورای تحصيلات تكميلی دانشگاه.
• بررسی درخواست‌های مربوط به تغيير يا اصلاح عنوان پايان نامه‌ها يا رساله‌های دكتری و طرح و تصويب در شورای تخصصی تحصيلات تكميلی دانشكده.
• ورود اطلاعات پروپوزال‌ها، نمرات، صورت جلسه دانش آموختگی و ... در سیستم گلستان.
• هماهنگی برای ثبت نام دانشجويان جديد و انتخاب واحد و ترميم واحد دانشجويان تحصيلات تكميلی.
• هماهنگی برای ارايه دروس تحصيلات تكميلی و همكاری با اداره آموزش دانشكده برای برنامه ريزی.
• هماهنگی و پيگيری‌های لازم برای برگزاری آزمون‌های جامع آموزشی و پژوهشی دوره دكتری.
• هماهنگی برای برگزاریجلسات دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری.
• برگزاری مصاحبه‌های مربوط به مرحله دوم آزمون دكتری تخصصی و جمع‌بندی نهايی امتياز افراد واجد شرايط ورود به دوره.
• بررسی و پيگيری گشايش دروس جديد در دوره‌های تحصيلات تكميلی و بررسی و پيگيری رشته‌های جديد در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری.
• بررسی مدارك و تعيين امتياز اساتيد متقاضی ظرفيت تشويقی.
• بررسی مدارك و تعيين امتياز اساتيد راهنمای نمونه و دانشجويان نمونه تحصيلات تكميلی دانشكده.

راه های ارتباطی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی:

دانشجویان کارشناسی ارشد:

grad.chem@of.iut.ac.ir 

تلفن تماس: 33915630-031

دانشجویان دکتری:

phd.chem@of.iut.ac.ir

تلفن تماس: 33915634-031

نسرین اعتصامی

مهندسی شیمی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915606
netesami@iut.ac.ir
اعظم كبيريان


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33915634
phd.chem@of.iut.ac.ir
فاطمه هادیان قهدریجانی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33915630
grad.chem@of.iut.ac.ir
پيمان محمودي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز از جزء آلي ضايعات…
 • دکتر كيخسرو كريمي
رسول اسمعيلي نيسيان
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر

ساخت كامپوزيت خودترميم شونده اپوكسي/پارچه كربن-…
 • دکتر سعید نوری
معصومه تاجميري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي آزمايشگاهي و عددي اثر نانو ذرات فلزي بر…
 • دکتر محمد رضا احسانی
فرشاد ترابي اصفهاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

مطالعه آزمايشگاهي و توسعه يك مدل سينتيكي براي…
 • دکتر محمد رضا احسانی
زهره رئيسي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي عملكرد غشاهاي زمينه مختلط از پلي وينيل الكل…
 • دکتر احمد محب
 • دکتر مرتضی صادقی
فاطمه رجب زاده
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

مطالعه و بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش هسته‌اي…
 • دکتر مسعود حق شناس فرد
 • د کتر محسن نصر اصفهانی
اميد رستمي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي - پديده‌هاي انتقال

بررسي عملكرد ذخيره سازي انرژي گرمايي مواد تغيير…
 • دکتر نسرين اعتصامي
سيدمحمدرضا رضوي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر - صنايع پليمر

ساخت و بررسي پوشش پليمري ضد رسوب زيستي با ايجاد…
 • دکتر محمود معصومی
پگاه روستازاده شيخ يوسفي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي عملكرد پيل سوختي ميكروبي به منظور تصفيه آب…
 • دکتر محسن نصراصفهاني
مهدی ستاري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي تجربي ضريب انتقال جرمِ جريان لخته اي حين…
 • دکتر محسن نصراصفهاني
مسعود صابري
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

توسعه مدل براي پديده نرم شوندگي در غشاهاي پليمري…
 • دکتر علی اکبر دادخواه
 • دکتر سيد عبداللطيف هاشمي فرد
مجيد عابدي لنجي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي كارايي كوپليمر آكريل آميد سولفونه شده با…
 • مسعود حق شناس فرد
محمدسعيد عنايتي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر

ساخت، مشخصه يابي و تحليل مكانيكي داربست‌هاي زيست…
 • دکتر طیبه بهزاد
سارا فرمان بردار
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

توليد استن، بوتانول و اتانول از جزء آلي ضايعات…
 • دکتر كيخسرو كريمي
محمد قمي اويلي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

ساخت و راه اندازي يك ستون تقطير تبريدي براي…
 • دکتر سيدمحمد قریشی
ميلاد كديوريان
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي كارايي و مدلسازي پيل سوختي ميكروبي جريان…
 • دکتر علی اکبر دادخواه
معصومه كوهي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي كو پيروليز كاتاليستي زيست‌توده‌ي نيشكر و…
 • دکتر کیقباد شمس
سميرا محمدخاني
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ازدياد برداشت نفت از…
 • دکتر محسن نصراصفهاني
 • دکتر حمید رضا شاهوردی
حسين محمدي فرد
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

حذف آلودگي فلزات سنگين از محيط آبي با استفاده از…
 • دکتر محمد امیری
سعيد مقامي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

مدلسازي اثر دما و فشار عملياتي بر ويژگي هاي…
 • دکتر مرتضی صادقی
 • دکتر ارجمند مهربانی
مريم ملاوردي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

توليد اتانول از كاه برنج و علوفه ذرت به روش…
 • دکتر كيخسرو كريمي
مهدي نقش
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

سنتز و شناسايي زئوليت كانكرينايت و ژئوپليمر بر…
 • کیقباد شمس
علي وحيدي فر
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي پليمر

ساخت فوم هاي سلول بسته لاستيكي بر پايه…
 • دکتر سعید نوری
بهار هوشداران
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

بررسي تجربي و مدل سازي پيروليز زيست توده با…
 • دکتر مسعود حق شناس فرد
عاليه يوسفي عبدالملكي
فارغ التحصیل دکتری
مهندسي شيمي

توليد و مشخصه يابي نانوالياف كامپوزيتي كيتوسان/…
 • دکتر حمید زيلوئي
 • دکتر سعید نوری

فرم های دکتری

پیوست اندازه
فرم تعیین اولویت استاد راهنمای دانشجویان دکتری 17.56 کیلوبایت
فهرست اساتید دارای ظرفيت پذیرش دانشجوی دكترا ي ورودي 99 80.33 کیلوبایت
فرم تعیین استاد راهنما 67.59 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری.doc 187.5 کیلوبایت
فرم ضمیمه پروپزال 43.05 کیلوبایت
شیوه نامه تدوین پاین نامه یا رساله 577.86 کیلوبایت
فرم ضمیمه پایان نامه 48.28 کیلوبایت
راهنمای ورود اطلاعات در سایت Irandoc 61.7 کیلوبایت
راهنمای مراحل دانش آموختگی 156.46 کیلوبایت
ضوابط برگزاری دفاع پایان نامه 618.39 کیلوبایت
مجوز صحافی پایان نامه 64.93 کیلوبایت
فرم تحویل پایان نامه یا رساله به کتابخانه مرکزی 41.42 کیلوبایت
هزینه صحافی پایان نامه 141.07 کیلوبایت
فرم مربوط به درخواست برگزاری امتحان جامع(مخصوص دانشجویان دوره دکتری) 17.65 کیلوبایت
فرم تعدنامه استفاده از سامانه وب سایت شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 65.51 کیلوبایت
فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی 10.47 کیلوبایت
فرم جامع آموزشی پلیمر 15.84 کیلوبایت
تعدنامه استفاده از آزمایشگاه ها و سایت CFD دانشکده مهندسی شیمی 61.65 کیلوبایت
فرم تعیین زمان جلسه دفاع از رساله دکتری 182.59 کیلوبایت
فرم تعیین زمان آزمون جامع دکتری 192.26 کیلوبایت
فرم حذف پزشکی 127.96 کیلوبایت

آیین نامه های دکتری

پیوست اندازه
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان برای دانشجویان 1397 به بعد 3.05 مگابایت
آیین نامه دوره دکترا آموزشی-پژوهشی و پژوهشی برای ورودی های 90 به بعد 106.91 کیلوبایت
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره تحصیلی دکتری ورودی های 95 به بعد 2.86 مگابایت
گزینش پایان نامه و رساله برتر 73.55 کیلوبایت
فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور(تا سال 94) 9.22 مگابایت
فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور(تا سال 95) 694.55 کیلوبایت
برنامه زمانی دوره دکتری 36.27 کیلوبایت
فرصت مطالعاتی دانشجویان ورودی 96 به بعد _ فرایند بررسی درخواست هاي فرصت مطالعاتی به خارج از کشور دانشجویان دکترا در سال 1399 70.7 کیلوبایت
فرصت مطالعاتی دانشجویان ورودی 96 به بعد _ فرايند ارائه درخواست، بررسي و اقدام جهت فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتر 262.45 کیلوبایت
فرصت مطالعاتی دانشجویان ورودی 96 به بعد _ کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور 72.48 کیلوبایت
راهنمای ثبت پیشنهادیه پایا ن نامه، رساله در سامانه ایرانداک 134.96 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی