رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه بالادستی نفت

Level begin

آزمایشگاه‌های نفت بالادستی دانشگاه صنعتی اصفهان مستقر در دانشکده مهندسی شیمی دارای ظرفیت بالای انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با حوزه بالادستی نفت و به‌ویژه مبحث ازدیاد برداشت نفت هستند.

تجهیزات مهم آزمایشگاهی گروه مهندسی نفت به شرح زیر است: