رفتن به محتوای اصلی
x

پیش بینی نمودارهای تراوایی نسبی با استفاده از ابزار یادگیری ماشین

جلسه دفاع از  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت

نیلوفر رهبر

گرایش: مهندسی نفت - مخازن هیدروکربنی

اساتید راهنما: دکتر علیرضا خزعلی، دکتر حمیدرضا شاهوردی

اساتید داور: دکتر روح الله هاشمی، دکتر نادر فتحیان پور

مکان :سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان:29 شهریور 1401- ساعت 13:30

تحت نظارت وف بومی