رفتن به محتوای اصلی
x

ساخت و شناسايی غشا‌های نانوفيلتراسيون پلی وينيليدين فلورايد اصلاح شده با نانوکريستال سلولز عاملدار شده با کيتوزان و کاربرد آن در حذف آلاينده های رنگی از آب و پساب

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
امیرحسین فاضل

رشته مهندسی پلیمر
اساتید راهنما: دکتر مرتضی صادقی،دکتر احمد محب
اساتید داور: دکتر حسين فشندي،دکتر افسانه فخار
مکان: کلاس9
زمان: سه شنبه 29 شهریور ساعت 12

تحت نظارت وف بومی