رفتن به محتوای اصلی
x

توسعه سامانه هیبریدی فوتوالکتروفنتون به همراه جوشش همدما مبتنی بر انسداد نسبی جریان با استفاده از فوتوکاتالیست نانوکامپوزیتی Fe3O4/ZrO2/TiO2 سنتز شده با طراحی ساختار زرده@پوسته به منظور حذف آلودگیهای آلی پساب سنتز شده ناپروکسن

جلسه دفاع از پایان نامه رساله دکتری (پژوهشی 2)

مسعود حبیبی زارع

رشته و گرایش :  مهندسی شیمی – بدون گرایش

اساتید راهنما: دکتر ارجمند مهربانی زین آباد

اساتید داور: دکتر مهران غیاثی، دکتر حمید زیلویی، دکتر علیرضا سلیمانی نظر

مکان : سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان: 1401/8/2 ساعت 16

تحت نظارت وف بومی