رفتن به محتوای اصلی
x

تهیه و مشخصه یابي مواد تغییر فاز دهنده میکروکپسوله شده جهت کنترل دمای بردهای الکترونیکي

جلسه دفاع از پایان نامه رساله دکتری(جامع پژوهشی 2)

فائزه رستمیان

رشته و گرایش :  مهندسی شیمی- بدون گرایش

اساتید راهنما:  دکتر اعتصامی

اساتید مشاور: دکتر مجید حقگو- دکتر محمد دیناری

اساتید داور: دکتر نصر اصفهانی، دکتر علی اشرفی، دکتر امیرحسین نوارچیان

مکان :  سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان:  یکشنبه 10 مهرماه ساعت 12 الی 13.30

تحت نظارت وف بومی