رفتن به محتوای اصلی
x

: بررسی آزمایشگاهی تغيير ترشوندگي مخازن كربناته و ماسه سنگی گاز ميعاني از مایع دوست به گاز دوست با استفاده از سورفکتانت فلوئور دار و نانو ذره اکسید روی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  محمد مهدی زهرتی

رشته و گرایش :  مثال مهندسی نفت  – مخازن هیدروکربوری

اساتید راهنما: دکتر حمیدرضا شاهوردی

اساتید داور: دکتر ورح الله هاشمی- دکتر علی اکبر دادخواه

مکان : سالن سمینار

زمان: شنبه 1401/7/30ساعت 8 صبح

تحت نظارت وف بومی