رفتن به محتوای اصلی
x

ارزیابی چرخه حیات یک پالایشگاه زیستی بر مبنای تفاله سیب به منظور تولید سوخت های زیستی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فاطمه السادات آذرخش

گرایش: مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

استاد راهنما: دکتر حمید زیلویی

استاد مشاور: دکتر کیخسرو کریمی

اساتید داور: دکتر محمدهادی جزینی و دکتر محسن سلیمانی

زمان: 29 شهریور 1401- ساعت 11 تا 13

مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

تحت نظارت وف بومی