رفتن به محتوای اصلی
x

فرهنگی دانشجویی

به منظور تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه، ارتقاء سطح آموزشی دانشجويان از طريق آموزش‌های فراتر از سرفصل‌های موجود، حمايت و تقويت تحقيق و پژوهش‌های دانشجويی، ايجاد محيط با نشاط علمي و افزايش جذابيت برای حضور دانشجويان در فعاليت‌های فوق برنامه علمی، ترويج فرهنگ كار علمی گروهی و فرهنگ‌سازی برای حركت دانشجويان در راستای توسعه علمی كشور، اداره فعاليت‌های علمی دانشگاه طبق معاونت فرهنگی- دانشجویی تشكيل و به فعاليت می‌پردازد.

مهمترین اهداف و وظایف معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشکده عبارتند از:

  • بررسی نهايی طرح‌ اوليه برنامه‌ها و فعاليت‌های انجمن علمی دانشكده و ارسال آن به اداره فعاليت‌های علمی. در اين بررسی بايستی كليات طرح مورد توجه قرار گيرد.
  • نظارت بر عملكرد انجمن‌های علمی دانشكده توسط گزارش‌های فصلی ارائه شده توسط كميته انجمن علمی دانشكده و ارسال اين گزارش به اداره فعاليت‌های علمی.
  • پيشنهاد اعضای كميته فعاليت‌های علمی دانشكده به مدير اداره فعاليت‌های علمی دانشگاه برای انتصاب.
  • نظارت بر كميته انجمن‌ علمی دانشكده توسط صورت جلسه‌های تنظيم شده در اين كميته.
  • فراهم كردن و تسهيل استفاده دانشجويان از امكانات دانشكده، برای اجرای يك طرح مصوب.
  • پرداخت كار دانشجويی به اعضای دانشجويی كميته انجمن‌ علمی دانشكده.
  • معرفی استاد مشاور فعال انجمن‌ علمی دانشكده برای كسب امتياز فرهنگی (تشخيص فعال بودن استاد مشاور با توجه به صورت جلسه‌های تنظيم شده در كميته انجمن‌های علمی دانشكده است).
  • صدور مجوز برای انجام طرح‌های درون دانشكده و درخواست مجوز از مدير اداره فعاليت‌های علمی برای برنامه‌هايی كه مخاطب آن‌ها فراتر از دانشكده است (در صورت صدور مجوز برای طرح‌های داخل دانشكده، اطلاع رسانی به سرپرست اداره فعاليت‌های علمی لازم است).

 

علیرضا خزعلی

مهندسی نفت
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
  • 031-33915625
arkhazali@iut.ac.ir

تحت نظارت وف بومی