رفتن به محتوای اصلی
x

فرهنگی دانشجویی

نام انجمن: انجمن علمی مهندسی شیمی

اعضا:

آرشام حسینی، حمیدرضا حسینی، محمدعلی مهری، شاهین فلاحی، زهرا امینی فرد و سارا صاحب الزمانی

معرفی :

انجمن‌های علمی دانشجویی، متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشکده است ودانشجویان کلیه گرایش‌ها و مقاطع‌تحصیلی  یک دانشکده بعنوان اعضای انجمن علمی متناظر باهمان دانشکده به شمار می‌روند؛

شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از ۷یا۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است که هرساله با برگزاری انتخابات و با رأی مستقیم توسط دانشجویان همان رشته انتخاب می‌شوند.

 

اهداف و وظایف علمی بصورت کلی در موارد ذیل خلاصه می‌شود:

 

1- برگزاری دوره­‌های آموزشی تکمیلی

2- برگزاری دوره‌های فراگیری نرم‌افزارهای مهندسی مرتبط با هر رشته

3- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ‌ها، کنفرانس ‌ها

4- برگزاری مسابقات و چالش‌های علمی و دانشجویی (داخلی و کشوری)

به عنوان مثال برگزاری مسابقات کشوری شبیه سازی فرآیند و نجات تخم‌مرغ توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی

5- تولید وانتشار نشریه علمی

مانند مجله نورتون توسط دانشکده مهندسی شیمی

6- برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری بمنظور پرورش دانشجویان برای ورود هرچه ‌بهتر به جامعه کاری

7- تشکیل هسته‌های پژوهشی و حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت های علمی، فعالیت های پژوهشی و اختراعات دانشجویان

مانند تشکیل هسته کمیکار (ماشین‌های الکتروشیمیایی) در دانشکده مهندسی شیمی

 

فعالیت ها و اقدامات انجام شده:

 

1-جلسه معرفی رشته های مهندسی شیمی و پلیمر (با حضور دکتر ستاری و دکتر فخار)

2- دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته متلب و اسپن پلاس

3-دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی

4-مسابقه اینستگرامی هوش

5- وبینار آشنایی با گرایش های تخصصی با حضور اساتید

6- کارگاه آموزشی مقاله نویسی

7- تشکیل گروه رسمی زبان انگلیسی دانشگاه (Iut English)

8- کارگاه Google Calendar

9- دوره حل تمرین دروس موازنه و انتقال حرارت

10- دوره نرم افزار اسپن فلوئنت

11- دوره نرم افزار ترموفلو

12- کارگاه چگونه اپلای کنیم

13-برگزاری دورهمی مجازی نوروزی

14- دوره های مشترک با انجمن های همکار

15- برگزاری مسابقه بزرگ چالش سازه نجات تخم مرغ

16- کارگاه آشنایی با طرح مارون ( با حضور دکتر محمدی)

17- دوره طراحی و ساخت آمیزه های مدرن لاستیکی

18- سلسله جلسات راه من

3

 

علیرضا خزعلی

مهندسی نفت
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
  • 031-33915625
arkhazali@iut.ac.ir

نام انجمن: انجمن علمی مهندسی شیمی

اعضا:

آرشام حسینی، حمیدرضا حسینی، محمدعلی مهری، شاهین فلاحی، زهرا امینی فرد و سارا صاحب الزمانی

معرفی :

انجمن‌های علمی دانشجویی، متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشکده است ودانشجویان کلیه گرایش‌ها و مقاطع‌تحصیلی  یک دانشکده بعنوان اعضای انجمن علمی متناظر باهمان دانشکده به شمار می‌روند؛

شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از ۷یا۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است که هرساله با برگزاری انتخابات و با رأی مستقیم توسط دانشجویان همان رشته انتخاب می‌شوند.

 

اهداف و وظایف علمی بصورت کلی در موارد ذیل خلاصه می‌شود:

 

1- برگزاری دوره­‌های آموزشی تکمیلی

2- برگزاری دوره‌های فراگیری نرم‌افزارهای مهندسی مرتبط با هر رشته

3- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ‌ها، کنفرانس ‌ها

4- برگزاری مسابقات و چالش‌های علمی و دانشجویی (داخلی و کشوری)

به عنوان مثال برگزاری مسابقات کشوری شبیه سازی فرآیند و نجات تخم‌مرغ توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی

5- تولید وانتشار نشریه علمی

مانند مجله نورتون توسط دانشکده مهندسی شیمی

6- برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری بمنظور پرورش دانشجویان برای ورود هرچه ‌بهتر به جامعه کاری

7- تشکیل هسته‌های پژوهشی و حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت های علمی، فعالیت های پژوهشی و اختراعات دانشجویان

مانند تشکیل هسته کمیکار (ماشین‌های الکتروشیمیایی) در دانشکده مهندسی شیمی

 

فعالیت ها و اقدامات انجام شده:

 

1-جلسه معرفی رشته های مهندسی شیمی و پلیمر (با حضور دکتر ستاری و دکتر فخار)

2- دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته متلب و اسپن پلاس

3-دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی

4-مسابقه اینستگرامی هوش

5- وبینار آشنایی با گرایش های تخصصی با حضور اساتید

6- کارگاه آموزشی مقاله نویسی

7- تشکیل گروه رسمی زبان انگلیسی دانشگاه (Iut English)

8- کارگاه Google Calendar

9- دوره حل تمرین دروس موازنه و انتقال حرارت

10- دوره نرم افزار اسپن فلوئنت

11- دوره نرم افزار ترموفلو

12- کارگاه چگونه اپلای کنیم

13-برگزاری دورهمی مجازی نوروزی

14- دوره های مشترک با انجمن های همکار

15- برگزاری مسابقه بزرگ چالش سازه نجات تخم مرغ

16- کارگاه آشنایی با طرح مارون ( با حضور دکتر محمدی)

17- دوره طراحی و ساخت آمیزه های مدرن لاستیکی

18- سلسله جلسات راه من

3