رفتن به محتوای اصلی
x

پروژه های تحقیقاتی

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی همواره علاقه مند به مقابله با چالش های عملی و صنعتی در کار تحقیقاتی خود بوده اند و از این رو دانشکده همکاری نزدیکی با صنعت دارد. در دانشکده مهندسی شیمی تاکنون بیش از 180 پروژه مشترک صنعتی با صنایع مختلف انجام شده است. این دانشکده به ویژه در همکاری با صنعت نفت و پتروشیمی پیشگام بوده است. در حال حاضر دو پروژه بزرگ با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (NIORDC) و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در دانشکده مهندسی شیمی در دست اجرا است:

  • ایجاد انستیتو هیدروکراکینگ (Hydrocracking) و انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظورتحقق راهبرد توسعه فناوری مرتبط با تولید دانش فنی هیدروکراکینگ. (تاریخ عقد قرارداد: 1395)
  • انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه ی فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان مارون (مخزن بنگستان). (تاریخ عقد قرارداد: 1399)

علاوه بر این، دانشکده مهندسی شیمی با همکاری وزارت نفت توسعه پارک تحقیقاتی نفت در دانشگاه صنعتی اصفهان را بر عهده دارد.

تحت نظارت وف ایرانی