رفتن به محتوای اصلی
x

چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی

ا

چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی که در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ در تهران برگزاری می گردد.

آدرس وب سایت کنگره:

http://chemistry.bcnf.ir/?idU=1

تحت نظارت وف ایرانی