رفتن به محتوای اصلی
x

پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي

اصلاحيه

 

پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان در سال تحصيلي 1400-1401

تبصره: طبق مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حد نصاب واحدهاي درسي دانشجوياني كه در بهمن 98 در حال گذراندن نيمسال ششم بوده و در آن نيمسال حداقل 4 واحد حذف داشته اند،  تا 4 واحد قابل كاهش است، به شرطي كه در نيمسال مذكور اين ميزان واحد حذف شده در كارنامه ثبت شده باشد.

 

تحت نظارت وف ایرانی