رفتن به محتوای اصلی
x

مطالعه ی آزمایشگاهی گوگردزدایی از میعانات گازی پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از روش الکتروشیمیایی

رشته و گرایش: مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی 

مرضیه فرجی سامانی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا احسانی 

اساتید داور: دکتر محب و دکتر نصراصفهانی

مکان: سالن سمینار دانشکده

زمان: یکشنبه 10 تیر 1403 ، ساعت 11

 

تحت نظارت وف ایرانی