رفتن به محتوای اصلی
x

مصاحبه دکتری داوطلبان رشته مهندسی شیمی ورودی 1403

قابل توجه داوطلبان ورودي دكتري ١٤٠٣

 مصاحبه داوطلبان رشته مهندسي شيمي (روزانه و نوبت دوم) در تاريخ ٢٧ خردادماه از ساعت ٧ و نيم صبح در اتاق شوراي دانشكده مهندسي شيمي واقع در طبقه پنجم دانشكده انجام مي شود. خواهشمند است كليه داوطلبان راس ساعت هفت و نيم در محل مصاحبه حضور داشته باشند. تا پس از حضور و غياب و تكميل فرمهاي مربوطه، مصاحبه به ترتيب حروف الفبا از متقا ضيان انجام شود. لازم به ذكر است كه پس از پايان برگزاري جلسات مصاحبه در صورتي كه هنوز داوطلبي حضور خود را اعلام ننموده باشد، جلسه مصاحبه خاتمه مي يابد. مصاحبه جاماندگان نيز روز ١٢ تيرماه برگزار خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی