رفتن به محتوای اصلی
x

لیست دروس ارائه شده در ثبت نام مقدماتی(ترم1-1402)

لیست دروس ارائه شده در ثبت نام مقدماتی(ترم1-1402) با توجه به گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان عزیز درس کارگاه ایمنی عمومی 9010888گروه 3را حتما در ترم یک در ثبت نام اصلی اخذ نمایید.

زمان ثبت نام مقدماتی24 و25 اردیبهشت1402 می باشد.

 

فایل pdf

گرایش دانشجو

ترم1-1402

ترم2-1402

 

طراحی فرایند

وجداسازی

انتقال جرم پیشرفته(جداسازی1410512) .... انتقال حرارت پیشرفته(فراینددرصورتیکه انتقال جرم را نگذرانده باشند1410511)

ترمودینامیک پیشرفته(1410516)

ریاضیات پیشرفته1410517...مکانیک سیالات پیشرفته1410513

طرح راکتور پیشرفته1410515

طراحی واحدهای عملیاتی پیشرفته(فرایند1410534)

فرایندهای غشایی(جداسازی1410543)

تصفیه ابهای صنعتی(جداسازی1410541)

 

 

 

 

 

 

 

پلیمر

سینتیک پلیمریزاسیون پیشرفته(1410545)

شیمی فیزیک پیشرفته  پلیمرها(1410565)

آلياژهاي پليمري و اصلاح شيميايي پليمرها(1410562)

یا

پليمرهاي زيست سازگار و تخريب پليمرها(1410564)

 

 

بیوتکنولوژی

میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته(1416660)

پديده هاي انتقال در فرايندهاي زيستي   (1416663)

بازیاقت وجداسازی محصولات زیستی(1416667)

بیوتکنولوژی محیط زیست پیشرفته(1416666)

 

 

نفت

شبيه‌سازي مخازن نفتي(1418511)

جريان سيالات در محيط متخلخل(1418513)

مهندسي بهره‌برداري نفت پيشرفته(1418512)

 

تحت نظارت وف ایرانی