رفتن به محتوای اصلی
x

فرمولاسیون روغن موتور با درآمیزی روغن موتور تجاری SAE W40، روانکار زیستی بذر کرامب و نانوذرات اکسید مس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

سید علیرضا حسینی

رشته و گرایش :  مثال مهندسی شیمی 

اساتید راهنما:  دکتر کیقباد شمس

اساتید داور: دکتر صالح اکبرزاده ،دکتر علی‌اکبر دادخواه

مکان : کلاس 9 دانشکده مهندسی شیمی

زمان: 1403/4/9ساعت 11:30

تحت نظارت وف ایرانی