رفتن به محتوای اصلی
x

غشاهای زمینه مرکب پلی یورتانی حاوی چارچوب¬ آلی- فلزی(Mg-MOF-74) به منظور جداسازی گاز CO2

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

افشین پورشبان

رشته و گرایش :  مهندسی پلیمر - فرآورش

اساتید راهنما: دکتر افسانه فخار

اساتید داور:  دکتر مرتضی صادقی – دکتر سهیل ضرغامی

مکان : سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

12 تیر 1403 ساعت : 8:30 

تحت نظارت وف ایرانی