رفتن به محتوای اصلی
x

شرایط و نحوه برگزاری آزمون جامع آموزشی در خرداد 1402

 

شرایط و نحوه برگزاری آزمون جامع اموزشی خرداد 1402

تحلیل عددی: استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز، استفاده از کتاب، جزوه، یادداشت، کامپیوتر، لپ تاپ، تب لت و گوشی مجاز نیست. زمان آزمون 90 دقیقه

ریاضیات پیشرفته: آزمون بصورت کتاب و جزوه بسته، زمان آزمون 90 دقیقه

حرارت پیشرفته: امتحان بصورت جزوه بسته می باشد؛ فقط استفاده از کتاب انتقال حرارت آرپاچی مجاز است. زمان آزمون 75 دقیقه

ترمودینامیک پیشرفته: آزمون کتاب باز است. استفاده از کتابهای درسی ترمودینامیک مجاز است. حل المسائل مجاز نیست.

فرآیندهای شکل دهی: آزمون کتاب و جزوه بسته، زمان 120 دقیقه

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون: آزمون بصورت کتاب بسته، استفاده از ماشین حساب مجاز است، زمان آزمون 100 دقیقه

خواص مهندسی پلیمرها: آزمون بصورت کتاب و جزوه بسته، استفاده از ماشین حساب مجاز است؛ زمان آزمون 120 دقیقه

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

تحت نظارت وف ایرانی