رفتن به محتوای اصلی
x

شبیه‌سازی و بررسی آزمایشگاهی فرایند جذب يون فلز مس توسط بیوهیدروژل ابرجاذب مغناطیسی، سنتز شده بر پایه نشاسته دریک ستون بستر ثابت تحت میدان مغناطیسی

جلسه دفاع از رساله دکتری

 نسیمه میرحسینی

رشته و گرایش :  مهندسی شیمی 

اساتید راهنما: دکتر نسرین اعتصامی-دکتر طیبه بهزاد

اساتید داور: دکتر مهرداد فرهادیان- دکتر ارجمند مهربانی- دکتر صفورا کریمی

مکان : سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان: 13 تیر 7:30 صبح

تحت نظارت وف ایرانی