رفتن به محتوای اصلی
x

سنتز و مشخصه یابی چسب های زیستی ضدباکتری برپایه پیش پلیمرهای یورتانی غیرایزوسیاناتی با بکارگیری واکنش کلیک تیول-اِن

جلسه پژوهشی 2 رساله دکتری 

تینا ربیعی

اساتید راهنما: دکتر سعید نوری خراسانی ،دکتر حمید یگانه

استاد مشاور:دکتر ایرج محمدپور بلترک

مکان : سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان: یکشنبه 3 تیر 1403 ساعت 11

تحت نظارت وف ایرانی