رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه صنعتی اصفهان، مجری طرح پژوهشی افزايش ضریب بازیافت ميدان نفتی مارون

در مراسم امضاء قرارداد پژوهشی میان وزارت نفت و تعدادی از دانشگاه های کشور، قرارداد طرح پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی مارون به امضاء رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رسید.

آئین امضاء قرارداد پژوهشی وزارت نفت با دانشگاه‌های منتخب کشور به منظور افزایش بازیافت 13 میدان نفتی و گازی روز دوشنبه 31 شهریورماه با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شد.

این قراردادها شامل 11 میدان نفتی و 2 میدان گازی است که در مجموع مبلغ این قراردادها 35 میلیون یورو و 716 میلیارد تومان خواهد بود.

در این مرحله، قرارداد مطالعه میدان نفتی مارون به منظور افزایش ضریب برداشت نفت از این منبع مهم نفتی به امضاء دکتر سید مهدی ابطحی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رسید.

انجام پژوهش های کاربردی و ارائه مشاوره درخصوص توسعه میدان نفتی مارون، انجام تحقیقات درخصوص افزایش میزان استحصال نفت از این میدان نفتی و ارائه طرح های جدید در راستای توسعه این میدان نفتی بر عهده دانشگاه صنعتی اصفهان است.

گفتنی است طرح پژوهشی افزايش برداشت از ميدان نفتي مارون طی یک قرارداد 10 ساله به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار گردیده و در این فرآیند امکان ارائه طرح ها و پروژه های جدید به منظور انجام پژوهش درخصوص دیگر ابعاد توسعه و بهینه سازی استحصال از این میدان نفتی امکان پذیر خواهد بود.

تحت نظارت وف ایرانی