رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه برگزيده در حوزه عملكرد انجمن های علمی دانشجويی

در پايان یازدهمین جشنواره ملی حرکت، دانششگاه صنعتی اصفهان ضمن احراز هشت رتبه و عنوان شايسته تقدير، به عنوان دانشگاه برگزيده در حوزه عملكرد انجمن های علمی دانشجويی معرفی شد. انجمن علمی مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با برگزاری مسابقه شبيه سازی فرآيند، شايسته تقدير شناخته شد.

تحت نظارت وف ایرانی