رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه صنعتی اصفهان، برترین دانشگاه حوزه علوم حیاتی ایران

بر اساس نتایج نظام رتبه بندی تایمز در سال 2019 میلادی، دانشگاه صنعتی اصفهان از میان 11 دانشگاه برتر ایرانی معرفی شده در رشته موضوعی علوم حیاتی، در جایگاه نخست کشور قرار گرفت.

در رتبه بندی سال 2019 این مؤسسه رتبه بندی بین المللی، هزار و 250 دانشگاه برتر جهان معرفی شده اند که از میان 11 دانشگاه برتر ایرانی حاضر در این فهرست، دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن قرارگیری در دامنه ای میان 501 تا 600 این رده بندی، جایگاه نخست حوزه علوم حیاتی کشور را به خود اختصاص داده است.

پس از دانشگاه صنعتی اصفهان، به ترتیب دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه، 10 دانشگاه برتر ایرانی حاضر در این فهرست هستند.

در این رتبه بندی امتیاز شاخص های استنادی، درآمد صنعتی، چشم انداز بین المللی، پژوهش و آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته موضوعی علوم حیاتی به ترتیب 40.5، 95.5، 19.7، 12.4 و 15.5 عنوان شده است.

براساس رتبه بندی مؤسسه بین المللی تایمز هایر اجوکیشن در سال 2019، دانشگاه هایی در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر جهان قرار می گیرند که دست کم هزار مقاله پژوهشی طی 5 سال بررسی منتشر کرده باشند.

تحت نظارت وف ایرانی