رفتن به محتوای اصلی
x

حذف فلزات سنگین با استفاده از ریز جلبک کروموکلریس زوفینجنسیس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی

عطیه زمانی 

رشته و گرایش :  مثال مهندسی شیمی – فرایند جداسازی

اساتید راهنما: دکتر محمد هادی جزینی

اساتید داور: دکتر حمید زیلویی،دکتر مسعود طاهریون

مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی شیمی

زمان: 9 تیرماه 1403 ساعت 11

تحت نظارت وف ایرانی