رفتن به محتوای اصلی
x

تعيين اوليه استاد راهنما

قابل توجه  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي ورودي 400 و 401 ، حداكثر تا تاريخ 12 / 10 / 1401، با مراجعه به سيستم گلستان، منوي پيشخوان خدمت - درخواست تصويب موضوع و اساتيد فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، درخواست جديد - نوع درخواست ( تعيين اوليه استاد راهنما) را انتخاب، سپس ايجاد و ارسال نمايند.

 لازم به ذكر است تكميل ثبت نام مقدماتي منوط به تأييد اساتيد راهنماي ثبت شده در سيتم گلستان و سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مي باشد.

تحت نظارت وف بومی