رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی پالایشگاه زیستی خوراک کاه برنج با محوریت تولید سوکسینیک اسید

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 مهسا شکوری

رشته و گرایش :  مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

اساتید راهنما: دکتر زیلوئی

اساتید داور: دکتر جزینی-دکتر قاسمی

مکان : سالن سمینار

زمان: 1403/4/2 ساعت 14-12

تحت نظارت وف ایرانی