رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی بازیافت ته مانده مخازن نگهداری فرآورده های نفتی با استفاده از حلال

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

فاطمه شیرشاهی

رشته و گرایش : مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی

استاتید راهنما :دکتر محمدرضا احسانی ودکتر مصطفی دهقانی مبارکه

اساتید داور : دکتر حمیدرضا شاهوردی,- دکتر علی اکبر دادخواه

مکان : دانشکده مهندسی شیمی – سالن سمینار

زمان : چهارشنبه مورخ 6 تیر 1403- ساعت 11 الی13

تحت نظارت وف ایرانی