رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی آزمایشگاهی بیوپلیمرهای "پکتین‌کم متوکسیل" و "آلژینات سدیم" به عنوان افزایه برای تهیه اسیدکندکار ژلی و اسیدکندکار امولسیونی پیکرینگ در عملیات اسیدکاری چاه‌های نفت‌وگاز مخازن کربناته

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 احسان کوچکی

رشته و گرایش :  مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری

اساتید راهنما: دکتر روح اله هاشمی

اساتید داور: دکتر حمیدرضا شاهوردی و دکتر محسن محمدی

مکان : سالن کنفرانس دانشکده (اتاق شورا) 

زمان: 1403/4/2 – ساعت 8:00

تحت نظارت وف ایرانی