رفتن به محتوای اصلی
x

امتحان جامع آموزشی دکتری نوبت اسفند ماه

                                     باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان دکترا می رساند امتحان جامع آموزشی دکترا- دانشکده مهندسی شیمی که هر ساله درسه نوبت (خرداد ماه، آبان ماه و اسفند ماه) برگزارمی گردید، هفته دوم اسفند ماه امسال نیز برگزار می شود.

 به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون می رساند درخواست خود را تا 15 بهمن ماه 99 به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.

آدرس پستی: phd.chem@of.iut.ac.ir        

تحت نظارت وف ایرانی