رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

احتراما در راستاي مساعدت با دانشجويان تحصيلات تكميلي در شرايط ناشي از پاندومي كوويد19  ، توجه دانشجویان عزیز را به مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 26 / 9 / 1399 جهت استحضارو بهره برداري جلب مي نمايد

 

1.مقرر گرديد در شرايط ويژه ناشي از پاندومي كوويد 19 كه بر اساس پيش بيني هاي فعلي شامل نيمسالهاي تحصيلي 1-99 و 2-99 مي شود، كسب حد نصاب نمره آزمون بسندگي زبان دانشگاههاي دولتي سطح يك بتواند با نمره آزمون MSRT (با حدنصاب 50) معادلسازي شود به شرطي كه آزمون بصورت حضوري باشد. در صورت برگزاري آزمون بصورت غير حضوري، دانشجو در صورت كسب حدنصاب نمره مي تواند بطور مشروط در ارزيابي جامع آموزشي شركت كرده ولي تا قبل از برگزاري ارزيابي جامع پژوهشي1، بايد حدنصاب لازم نمره زبان را طبق آيين نامه آموزشي اخذ كند.

 

ضمنا با كسب حد نصاب نمره آزمون بسندگي زبان دانشگاههاي دولتي سطح دو كه بصورت حضوري برگزار مي شود، دانشجو مي تواند بطور مشروط در ارزيابي جامع آموزشي شركت كرده ولي تا قبل از برگزاري ارزيابي جامع پژوهشي1، بايد حدنصاب لازم نمره زبان را طبق آيين نامه آموزشي اخذ كند.

 

بر اين اساس دانشجويان علاوه بر ارائه گواهي كسب حدنصاب نمره آزمون بسندگي، بايد مستندات لازم براي برگزاري آزمون بصورت حضوري را نيز ارائه دهد.

 

2.مقرر شد در نيمسال تحصيلي 1-99، دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا بتوانند يك درس نظري، نظري عملي، عملي يا سمينار را از دروس انتخابي اين نيمسال حذف اضطراري كنند به شرط اينكه واحدهاي باقيمانده ايشان در آن ترم كمتر از 6 واحد نشود.

 

تبصره: حذف درس سمينار فقط براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير است.

تحت نظارت وف ایرانی