رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه سمینار ارشد 28 آبان

 

 

سالن A: طراحی فرایند2  - 28/8/99    لینک:       https://join.skype.com/cLzn6pwFDG0u

مدیر جلسات: دکتر جزینی

نام خانوادگی و نام دانشجو

زمان

استاد داور

استاد راهنما

بنی ابراهیمی روشن السادات *

9-8:30

دکتر جزینی

دکتر زیلویی

رحمتی شقایق *

9:30-9

دکتر زیلویی

دکتر جزینی/دکتر فخار

يزداني نجف آبادي محمد

9:30-10

دکتر صادقی

دکتر محب

سیف علی

10:30-10

دکتر جزینی

دکتر محمدی

علیخانی حسین

10:30-11

دکتر احسانی

دکتر حق شناس

موسوي بيدله سيدسجاد

11-11:30

دکتر محمدي

دکتر قریشی

اکبری هانیه

12-11:30

دکتر قریشی

دکتر محمدی/ دکتر حق شناس

صالحي دانيال*

12 -12:30

دکتر جزینی

دکتر زیلویی/دكتر كريمي

*خانمها رحمتی و  بنی‌ابراهیمی و آقاي صالحي گرایش بیوتکنولوژی بوده و صرفا دانشجویان گرایش بیوتکنولوژی ملزم به شرکت در این 2 جلسه هستند.

 

سالن B: جداسازی 2  - 28/8/99     لینک: https://join.skype.com/h5WzgQxf2slI

مدیر جلسات: دکتر محب

نام خانوادگی و نام دانشجو

زمان

استاد داور

استاد راهنما

شمسی راد حامد

9 -9:30

دکتر احسانی

دکتر قریشی

شکل آبادی مهدی

9:30-10

دکتر احسانی

دکتر قریشی

شریفی ریگی پریسا

10:30-10

دکتر اسدی نژاد

دکتر صادقی

رضایی برزانی زهرا

10:30-11

دکتر محب

دکتر شمس

باسره موسي آبادي مجيد

11-11:30

دکتر احسانی

دکتر محب/ دکتر مهربانی

کریمی سید محمد

11:30-12

دکتر صادقی

دکتر محب

 

سالن C: گرایش پدیده های انتقال  - 28/8/99 لینک:  https://join.skype.com/olA8kSNb2uJI

مدیر جلسات: دکتر حق شناس فرد

 

نام خانوادگی و نام دانشجو

زمان

استاد داور

استاد راهنما

 

ميرمقتدائي سيده ثنا

11:30-11

دکتر اعتصامی

دکتر حق شناس فرد

 

مرزبان رستمي هادي

12-11:30

دکتر مهربانی

دکتر اعتصامی

 

شفيعي سارا

13-12:30

دکتر حق شناس فرد

دکتر مهربانی

 

نجاري اول محمدحسين

13:30-13

دکتر مهربانی

دکتر نصر

 

گودرزبد سعیدرضا

15-14:30

دکتر نصر

دکتر شمس

 

بيگي ريزي رضا

15:30-15

دکتر حق شناس فرد

دکتر نصر

 

صادقی زهرا

16-15:30

دکتر ستاری

دکتر نصر

 

 

سالن D: مهندسی پلیمر - 28/8/99    لینک:    https://join.skype.com/pd1u6ivYq8Xq

مدیر جلسات: دکتر بهزاد

 

نام خانوادگی و نام دانشجو

زمان

استاد داور

استاد راهنما

 

اربابی مصطفی

9 -9:30

دکتر اسدی نژاد

دکتر بهزاد

 

امیرخانی رسول

9:30-10

دکتر معصومی

دکتر اسدی نژاد

 

حسینی  شایان

10:30-10

دکتر نوری

دکتر بهزاد

 

خوبرویان مریم

10:30-11

دکتر بهزاد

دکتر نوری

 

رنجبر مهدیه

11-11:30

دکتر نوری

دکتر بهزاد

 

غلامی پرهام

11:30-12

دکتر بهزاد

دکتر نوری

 

کاکاپور علی

12 -12:30

دکتر بهزاد

دکتر نوری

 

ناظمی محمدرضا

13-12:30

دکتر فخار

دکتر صادقی

 

باقرپور امیرحسین

13:30-13

دکتر صادقی

دکتر اسدی نژاد

 

 

سالن E: مهندسی نفت - 28/8/99     لینک: https://join.skype.com/dZiip9c0bjic

مدیر جلسات: دکتر هاشمی

نام خانوادگی و نام دانشجو

زمان

استاد داور

استاد راهنما

 

بلال زاده پويا

10:30-11

دکتر خزعلی

دکتر شاهوردی

 

زهرتي محمدمهدي

11-11:30

دکتر هاشمی

دکتر شاهوردی

 

آبشاوي عادل

11:30-12

دکتر هاشمی

دکتر شاهوردی

 

خاني اميد

12 -12:30

دکتر شاهوردی

دکترخزعلي/ دکتر محمدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی