رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه خدمت رسانی حضوری کارکنان دانشکده مهندسی شیمی

اطلاعیه خدمت رسانی حضوری کارکنان دانشکده مهندسی شیمی از تاریخ3/8/99 تا اطلاع ثانوی به شرح زیر میباشد:

 

نام کارشناس

روزهای حضور

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

مسئول دفتر دانشکده  (خانم رضائی)

*

*

*

*

*

کارشناس تحصیلات تکمیلی (خانم کبیریان)

*

 

*

 

*

کارشناس تحصیلات تکمیلی (خانم هادیان)

 

*

 

*

*

کارشناس آموزش ( خانم کاظمی)

*

 

*

 

*

کارشناس کامپیوتر (خانم کیانی)

*

 

*

 

*

کارشناس آزمایشگاه (آقای حسنعلی امینی)

*

 

 

*

*

کارشناس آزمایشگاه ( رضا امینی)

 

*

 

*

*

کارشناس آزمایشگاه ( آقای محمد مهدیه)

*

 

*

 

*

کارشناس آزمایشگاه (خانم مدینه)

*

 

*

 

*

کارشناس آزمایشگاه ( آقای حیدرپور)

*

 

*

 

*

کارشناس آزمایشگاه (خانم تن سازان)

*

 

*

 

*

کارشناس آزمایشگاه (آقای کچوئی)

 

*

 

*

*

  • روزهای چهارشنبه همۀ قسمتهای دانشکده به جز آزمایشگاه آنالیز از ساعت 8 الی 12 پاسخگو است.
  • دفتر دانشکده همه روزه  از ساعت 8 الی 12 آماده خدمت رسانی می باشد.
  •  آزمایشگاه آنالیز همه روزه  در ساعات اداری آماده خدمت رسانی می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی