رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه برگزاری امتحان جامع آموزشی دکتری

به اطلاع دانشجویان متقاضی امتحان جامع آموزشی دکتری می رساند امتحان بصورت مجازی برگزار می شود . سوالات در سایت  https://yekta.iut.ac.ir بارگذاری شده و امتحان روز دوشنبه 18 اسفند وراس ساعت8:30برگزار می شود .

تحت نظارت وف ایرانی