رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه آزمون جامع آموزشی دکتری آبان ماه

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان متقاضی آزمون جامع آموزشی آبان ماه 1401می رساند آزمون جامع آموزشی در تاریخ14 آبانماه (آزمون کتبی)و 25آبانماه (آزمون شفاهی )برگزار می گردد.متقاضیان درخواست خود را تا شنبه 16 مهرماه به دفتر تحصیلات تکمیلی  دانشکده تحویل دهند.پس از تاریخ مذکور درخواستها بررسی نخواهد شد

تحصیلات تکمیلی دانشکده