رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه پيش ترم تير ماه 1403

امتحانات پيش ترم مرکز معارف اسلامي تير 1403ويژه دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي اصفهان

          شرايط امتحان وثبت نمره:

حداکثر تا 4 واحد عمومي از دوره کارشناسي و اخذ مجوز فارغ التحصيلي( پس از احراز نمرات پروژه و کارآموزي) از دانشکده با امضاي معاون آموزشي دانشکده.

  1. حداقل نمره قبولي (12) دوازده تمام مي باشد.

  2. حضور به موقع درتاريخ تعيين شده در جلسه امتحان ضروري است.     امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

  3. همراه داشتن کارت دانشجويي در جلسه امتحان ضروري مي باشد. ارئه فرم پیش ترم  یک هفته قبل از امتحان الزامی میباشد.

    فایل پیوست

تحت نظارت وف ایرانی